PRINCE2® 6th edition Practitioner – skuteczne zarządzanie projektami

SZKOLENIE AKREDYTOWANE


Opis
CEL SZKOLENIA


Dostosowanie standardu zarządzania PRINCE2 do potrzeb firmy jest dla niej bardzo korzystne. Nie trzeba „wyważać otwartych drzwi” i można skorzystać ze sprawdzonych sposobów podejścia do zarządzania projektami.


Prince 2

Certyfikowanie zdobytej wiedzy na poziomie Practitioner pozwoli przedsiębiorcom/ menedżerom najlepiej dostosować przedstawiany standard do potrzeb własnej organizacji. Certyfikowani Practitionerzy będą przygotowani do samodzielnego zarządzanie projektami jako Kierownicy projektów. Sposób zarządzania projektami wymagał będzie od Kierowników projektów analizowania na ile projekt spełnia aktualne potrzeby biznesowe i przyczynia się do realizacji oczekiwanych korzyści.

PRINCE2®, MSP® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzyci
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA


Korzyści dla uczestnika
Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje na poziomie zaawansowanym w zakresie:

 • przygotowania projektu,
 • organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu – od zgody na zainicjowanie do zgody na zamknięcie,
 • aspektów budowy struktury i ról zespołu zarządzającego projektem,
 • praktyki realizacji prac w projekcie z punktów widzenia różnych ról zespołu zarządzania projektem,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i utrzymania ciągłości uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i śledzenia postępów.

Korzyści dla organizacji
Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi:

 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów,
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca,
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści,
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach,
 • wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.

 

Program szkolenia
AGENDA SZKOLENIA


Dzień 1

 • Prince2 przedstawienie zasad dotyczących egzaminu Practitioner
 • Analiza Scenariusza I i 80 przykładowych pytań

Dzień 2

 • Analiza „pracy domowej” nad Scenariuszem II i przykładowymi pytaniam
 • Egzamin PRINCE2® Practitioner

 

Forma szkolenia: otwarte (Warszawa) lub zamknięte na terenie całej Polski
Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin
W cenie szkolenia:
 • szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego trenera PRINCE2®
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe i obiad
 • egzamin
 • e-certyfikat
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Cena netto / 1 osoba: 2650 zł

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert od 1 lutego 2022 roku wszystkie szkolenia akredytowane, sprzedawane są wyłącznie z egzaminem online oraz oficjalną książką w wersji elektronicznej.

prezentacja

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Przewiń do góry