Jak rozwiązać konflikt, żeby wzmocnić relacje w zespole

SZKOLENIE AUTORSKIE


Opis
CEL SZKOLENIA


 • Na poziomie postawy: Uświadomienie korzyści płynących z właściwie rozwiązanego konfliktu w zespole
 • Na poziomie wiedzy: Poznanie różnych typów konfliktów i metod ich rozwiązywania
 • Na poziomie umiejętności: Przećwiczenie metod partnerskiego rozwiązywania konfliktów

 

Pojawienie się konfliktu w zespole jest naturalną konsekwencją jego rozwoju oraz szansą na przejście na wyższy poziom współpracy i zaangażowania. Nie warto się bać, czy unikać konfrontacji, ponieważ można tylko bardziej zaszkodzić i zdusić poziom zaufania u współpracowników. Obawa przed konfliktem jest drugą z dysfunkcji, jaką wyłonił Patrick Lencioni w autorskim modelu 5 dysfunkcji pracy
zespołowej. Przezwyciężenie jej poprowadzi zespół do wzrostu zaangażowania, odpowiedzialności i dbałości o wyniki. Na szkoleniu dowiesz się, jak można tego dokonać w sposób partnerski i skuteczny.
Korzyci
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA


Korzyści dla uczestnika:

 • Zrozumienie uwarunkowań konfliktu (przyczyn, dynamiki i skutków)
 • Poznanie metod zarządzania i rozwiązywania konfliktów
 • Zminimalizowanie stresu i napięcia w podejściu do konfliktów własnych, jak i w zespole
 • Przećwiczenie różnych stylów rozwiązywania konfliktów i wypracowanie własnego
 • Nabycie umiejętności prowadzenia partnerskiej rozmowy w celu rozwiązania konfliktów

Korzyści dla organizacji:

 • Szansa na redukcję strat związanych z konfliktami
 • Budowanie kultury współpracy i partnerstwa
 • Możliwość przeznaczenia zaoszczędzonego czasu pracownika/-ów (dzięki szybszemu
 • rozwiązywaniu sporów oraz lepszemu przepływowi komunikacji) na działania stricte operacyjne

 

Program szkolenia
AGENDA SZKOLENIA


 1. Diagnoza konfliktu i proces jego powstawania:
  a. Najczęstsze przyczyny i typy konfliktów
  b. Dynamika procesu powstawania nieporozumień. Model konfliktu K. Thomasa
  c. Czynniki wpływające na eskalację konfliktu
  d. Kiedy to już konflikt, a kiedy tylko drobna niezgodność
  e. Wewnętrzne potrzeby i oczekiwania oraz ich wpływ na siłę konfliktu
 2. Konflikt a poziom rozwoju zespołu – model 5 dysfunkcji pracy zespołowej Patricka Lencioni:
  a. Obawa przed konfliktem jako 2 z 5 dysfunkcji pracy zespołowej
  b. Konsekwencje (nie)rozwiązanego konfliktu
  c. Czemu służą konflikty
 3. Metody zarządzania konfliktem w zależności od jego rodzaju:
  a. Stymulowanie
  b. Ograniczenie
  c. Rozwiązywanie
  d. Negocjacje
  e. Mediacja
 4. Komunikowanie się w konflikcie:
  a. Najczęstsze zniekształcenia w komunikacji
  b. Rozróżnienie pomiędzy interesem a stanowiskiem
  c. Od potrzeb do próśb – filozofia Porozumienia bez Przemocy (Rosenberga)
  d. Asertywna komunikacja
 5. Style rozwiązywania konfliktów – zalety i ograniczenia każdego ze stylu:
  a. Autodiagnoza stylu rozwiązywania konfliktów
  b. Unikanie
  c. Łagodzenie
  d. Rywalizacja
  e. Kompromis
  f. Kooperacja
 6. Etapy rozmowy prowadzącej do rozwiązania konfliktu i jej przećwiczenie:
  a. Wprowadzenie i uzgodnienie celu
  b. Diagnoza
  c. Konfrontacja
  d. Poszukiwanie rozwiązań
  e. Wdrożenie rozwiązania
 7. Zarządzanie emocjami w konflikcie:
  a. Rola samoświadomości
  b. Odczytywanie sygnałów z ciała
  c. Trening uważności i akceptacji

 

Forma szkolenia: otwarte (Warszawa) lub zamknięte na terenie całej Polski
Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godziny
W cenie szkolenia:
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe i obiad
 • egzamin
 • certyfikat/zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Cena netto / 1 osoba: 1760 zł
prezentacja

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Przewiń do góry