Bezpieczeństwo IT w organizacji

 


 

Opis

O SZKOLENIU


 

Bezpieczeństwo teleinformatyczne zależy nie tylko od poziomu zabezpieczeń aplikacji, sieci i systemów teleinformatycznych – kluczowe znaczenie ma tu świadomość osób, które korzystają z tych rozwiązań. Wyniki badań prezentujących skalę tego problemu nie pozostawiają wątpliwości – firmy są nieprzygotowane na ataki hakerskie, a nieświadomi pracownicy stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa. Sposób, w jaki organizacja dba o bezpieczeństwo informacji, integralność infrastruktury IT oraz dane swoich klientów w dużej mierze warunkuje jej konkurencyjność i reputację.

 


Korzyci
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA


 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa.
 • Zasady bezpieczeństwa dotyczące korzystania z systemów teleinformatycznych.
 • Zasady bezpieczeństwa fizycznego w kontekście systemów kontroli dostępu.
 • Zasad bezpieczeństwa przekazywania informacji chronionej w organizacji oraz poza nią.
 • Poznanie przesłanek wskazujących na próby ataku na organizację.
 • Sposobu reakcji na atak oraz incydent bezpieczeństwa.
 • Metody obrony przed atakami teleinformatycznymi.

 

Program szkolenia
AGENDA SZKOLENIA


 

 • Podstawy bezpieczeństwa systemów informatycznych – nawiązanie do „Zasad bezpieczeństwa…”
 • Phishing i różne odmiany ataków socjotechnicznych
 • Włamania, złośliwe programy i inne zagrożenia w sieci i Internecie
 • Portale społecznościowe i niebezpieczne usługi
 • Podstawowe zasady ochrony komputerów PC (blokada ekranu etc.)
 • Bezpieczne surfowanie WWW
 • Bezpieczne użytkowanie klientów e-mail
 • Hasła i kody dostępu – omówienie menedżera haseł KeePass
 • Konsekwencje lekceważenia zasad bezpieczeństwa
 • Korzystanie z publicznych sieci WiFi
 • Bezpieczne korzystanie do celów służbowych ze smartfonów i urządzeń mobilnych
 • Przekazywanie poufnych dokumentów przez pocztę firmową (szyfrowanie wiadomości) oraz przez sieć Internet
 • Przekazywanie poufnych dokumentów przez pendrive i inne nośniki – w tym omówienie usługi VeraCrypt.
 • Polityka bezpieczeństwa firmy i wymagania względem pracowników
 • Organizacja bezpieczeństwa w firmie
 • Zasady zgłaszania incydentów bezpieczeństwa
 • Obowiązki ochrony informacji nakładane na pracowników przez obowiązujące firmę przepisy prawa
Forma szkolenia: otwarte (Warszawa) lub zamknięte na terenie całej Polski
Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godziny
W cenie szkolenia:
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe i obiad
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Cena netto / 1 osoba: 455,00 zł  
prezentacja

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Przewiń do góry