MoP® Foundation – zarządzanie portfelem

SZKOLENIE AKREDYTOWANE


Opis
CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki MoP® na poziomie podstawowym. Szkolenie prowadzone jest w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeniach opartych na rozbudowanym studium przypadku.


MoP

Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat MoP® Foundation.
MoP® to międzynarodowy program certyfikacji menedżerów zajmujących się definiowaniem i realizowaniem portfela przedsięwzięć (projektów, programów, działań nieprojektowych).Jest to obecnie najbardziej na świecie dojrzały system zarządzania inwestycjami w zmiany przy zachowaniu proporcji gwarantujących akceptowalny poziom bezpieczeństwa pomiędzy realizacją przedsięwzięć, a codziennym biznesem. Szkolenie omawia 12 dobrych praktyk w dwóch cyklach zarządzania portfelem – w cyklu jego definiowania oraz w cyklu jego realizacji. Jedną z wielu zalet tego szkolenia są jego praktyczne aspekty w sensie adaptacji do skutecznego wdrożenia. Uczestnicy otrzymują nie tylko szereg praktycznych przykładów, lecz również uczą się stosować kilkunastu technik i narzędzi wspierających właściwą definicję i realizację portfela.
PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®, P3O® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzyci
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA


Korzyści dla uczestnika
Nabycie umiejętności w zakresie:

 • praktycznych sposobów definiowania i realizacji portfela,
 • związków portfela ze strategią oraz realizacją inicjatyw strategicznych,
 • budowania portfela projektów i programów,
 • praktyk, narzędzi i technik definiowania i realizacji portfela,
 • elementów zarządzania projektami, programami, ryzykiem, wartością oraz zmianą.

Korzyści dla organizacji
Dzięki udziałowi kadry kierowniczej oraz członków zespołów projektowych i programowych organizacja będzie posiadać ludzi, którzy będą potrafić:

 • skutecznie wspierać najwyższe kierownictwo (Komitety Inwestycyjne i Realizacyjne) w pełnym zakresie definiowania i realizacji portfela,
 • świadomie analizować portfel i wybierać właściwe do realizacji projekty i programy oraz uzasadniać swoje wybory.

 

 

Forma szkolenia: otwarte (Warszawa) lub zamknięte na terenie całej Polski
Czas trwania szkolenia: 3 dni / 24 godziny
W cenie szkolenia:
 • szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe i obiad
 • egzamin
 • e-certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Cena netto / 1 osoba: 2300 zł
prezentacja

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Przewiń do góry