PRINCE2® 6th edition Foundation – skuteczne zarządzanie projektami

SZKOLENIE AKREDYTOWANE


Opis
CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie fundamentalnych elementów metodyki PRINCE2®. Prowadzone jest ono w formie wykładu oraz praktycznych ćwiczeń opartych na rozbudowanym studium przypadku. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym.


Prince 2

W przypadku uzyskania min. 55% (33 pkt) uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat PRINCE2® Foundation. Metodyka zarządzania projektami PRINCE2® powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku. Dziś jest powszechnie rozpoznawanym i zalecanym standardem w krajach UE jak i na całym świecie. Wdrożona została m.in. w strukturach dowodzenia NATO, z korzyścią stosowana jest zarówno przez biznes (m.in. branża IT, energetyka, usługi) jak i przez sektor publiczny (ministerstwa, agencje rządowe, JST). Zarządzanie projektami zgodnie z PRINCE2® podnosi ich skuteczność oraz efektywność realizacji, odciąża naczelną kadrę kierowniczą organizacji od bieżącego zarządzania projektem. Zapewnia skuteczny nadzór, a jednocześnie daje Kierownikom Projektów jednoznaczne i skuteczne mechanizmy zarządcze, przez co maksymalizuje szanse sukcesu projektu w ramach zaplanowanych terminów, budżetu, w zakresie i przy spełnieniu określonych wymagań jakościowych z dbałością o ciągłe uzasadnienie biznesowe. Jednocześnie w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych trudności zapewnia mechanizm ich wczesnego wychwytywania, analizy oraz eskalacji w przypadku zagrożenia tolerancji. Z łatwością współgra z metodykami branżowymi i zespołowymi, takimi jak np. SCRUM, ASAP. Ze względu na zasadę dopasowania do warunków projektu zapewnia odpowiednie przeskalowanie poziomu szczegółowości jak i formalizacji przetwarzanych informacji oraz podejmowanych decyzji. Bardzo dobrze sprawdza się we wdrażaniu systemów IT zarówno standardowych np. klasy ERP jak i tworzonych na zlecenia zamawiającego.

PRINCE2®  są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Korzyci
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA


Korzyści dla uczestnika
Każdy uczestnik nabędzie lub utrwali/poszerzy kompetencje w zakresie:

 • przygotowania projektu,
 • organizacji prac w pełnym cyklu życia projektu – od zgody na zainicjowanie do zgody na zamknięcie,
 • aspektów budowy struktury i ról zespołu zarządzającego projektem,
 • praktyki realizacji prac w projekcie z punktów widzenia różnych ról zespołu zarządzania projektem,
 • przywództwa i strategii identyfikowania, analizowania i angażowania interesariuszy,
 • budowy i utrzymania ciągłości uzasadnienia biznesowego,
 • zarządzania ryzykiem i obsługi zagadnień,
 • zarządzania jakością i prowadzenia nadzoru,
 • planowania i śledzenia postępów.

Korzyści dla organizacji
Każda organizacja po przystosowaniu i wdrożeniu standardu będzie miała możliwość osiągania szeregu korzyści biznesowych, między innymi:

 • utrzymanie zasadności biznesowej wszystkich realizowanych zgodnie z dostosowaną metodyką projektów,
 • regulację relacji zarządczych w środowisku zamawiający/dostawca,
 • zoptymalizowana i spójna struktura organizacyjna i ład projektowy, jako element ładu korporacyjnego,
 • elastyczność i zdolność do reagowania na zmiany,
 • umiejętność koncentrowania się na dostarczaniu produktów i tworzenia potencjału do osiągania korzyści,
 • efektywne wykorzystanie kadry zarządzającej,
 • wspólny zarówno w organizacji jak i jej otoczeniu język komunikacji w projektach,
 • wykorzystanie doświadczeń z projektów realizowanych przez organizację jak i w otoczeniu organizacji.

 

Program szkolenia
AGENDA SZKOLENIA


Dzień 1

 • Wstęp i podstawowe pojęcia
 • Struktura
 • Pryncypia
 • Dostosowanie metodyki PRINCE2 do środowiska
 • Wprowadzenie do tematów PRINCE2
 • Temat uzasadnienie biznesowe
 • Temat organizacja

Dzień 2

 • Temat jakość
 • Temat plany
 • Temat ryzyko
 • Temat zmiana
 • Temat postępy
 • Wprowadzenie do procesów PRINCE2
 • Proces przygotowanie projektu

Dzień 3

 • Proces zarządzanie strategiczne projektem
 • Proces inicjowanie projektu
 • Proces sterowanie etapem
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Proces zarządzanie końcem etapu
 • Proces Zamykanie projektu
 • Powtórzenie – Pytania próbne
 • Egzamin PRINCE2® Foundation

 

Forma szkolenia: otwarte (Warszawa) lub zamknięte na terenie całej Polski
Czas trwania szkolenia: 3 dni / 24 godziny
W cenie szkolenia:
 • szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego trenera PRINCE2®
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe i obiad
 • egzamin
 • e-certyfikat,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Cena netto / 1 osoba: 2850 zł

Zgodnie z decyzją firmy PeopleCert od 1 lutego 2022 roku wszystkie szkolenia akredytowane, sprzedawane są wyłącznie z egzaminem online
oraz oficjalną książką.

prezentacja

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Przewiń do góry