M_o_R® Practitioner – zarządzanie ryzykiem

SZKOLENIE AKREDYTOWANE


Opis
CEL SZKOLENIA


Celem szkolenia jest poznanie i zrozumienie metodyki zarządzania ryzykiem M_o_R® na poziomie zaawansowanym. Szkolenie ma postać intensywnego kursu praktycznego przygotowującego do egzaminu M_o_R® Practitioner.


Prince 2

Podczas szkolenia prowadzona jest praca na dwóch próbnych scenariuszach egzaminacyjnych. Trener przekazuje również wskazówki i uwagi niezbędne do zdania egzaminu. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat M_o_R® Practitioner. Metodyka M_o_R® dostarcza uporządkowaną wiedzę o zasadach, podejściu i procesie zarządzania ryzykiem. Program szkolenia przedstawia strukturę podejmowania decyzji dotyczących ryzyka związanego z projektami i programami, pozwalającą zidentyfikować i ocenić główne ryzyko, a w konsekwencji podjąć działania, by je ograniczyć, ominąć lub wyeliminować. Metodyka ta pomaga w określeniu programu ramowego oraz polityki dotyczącej zarządzania ryzykiem.
Metodyka M_o_R® uwzględnia i wykorzystuje informacje zawarte w Raporcie Lorda Turnbulla, jest zgodna i oparta o normę ISO 31000:2009, korzysta z dorobku Kodeksu Ładu Korporacyjnego (Combined Code on Corporate Governance 2010) publikowanego przez brytyjski Financial Services Authority (FSA), uwzględnia zalecenia zawarte w BASEL II Accord oraz Sarabanes-Oxley Act.
PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®, P3O® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzyci
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA


Metodyka M_o_R® identyfikuje właściwy proces zarządczy oraz towarzyszące mu reguły i techniki, sprawiając, że w organizacji zarządzanie ryzykiem jest:

 • widoczne jako świadome, zorganizowane działanie,
 • powtarzalne jako proces,
 • nastawione na wspomaganie podejmowania decyzj.

Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na poprawę osiągnięć w stosunku do założonych celów, głównie poprzez przyczynienie się do:

 • zmniejszenia liczby nagłych stresów i niemiłych niespodzianek,
 • lepszego wykorzystania zasobów,
 • redukcji marnotrawstwa,
 • ograniczenia defraudacji,
 • wysokiej jakości świadczonych usług,
 • redukcji czasu poświęcanego na „gaszenie pożarów”,
 • lepszego zarządzania utrzymaniem ruchu i rezerwami,
 • niższego kosztu kapitału,
 • wzrostu innowacyjności,
 • zwiększenia szans na przeprowadzenie założonych zmian,
 • lepszego wewnętrznego zaangażowania w robienie rzeczy właściwych i porządnie,
 • lepszego zaangażowania na zewnątrz w celu wypracowania efektywnych strategii rozwoju.

 

Program szkolenia
AGENDA SZKOLENIA


Dzień 1

 • wprowadzenie do szkolenia
 • charakter egzaminu Practitioner — opis, wskazówki i techniki zdawania egzaminu
 • przegląd materiałów wspierających (formalnie dopuszczonych) zdawanie egzaminu
 • przykładowy test Practitioner 1
 • przykładowy test Practitioner 2

Dzień 2

 • przypomnienie zasad zdawania egzaminu Practitioner
 • kwestie administracje związane z egzaminem Practitioner
 • egzamin M_o_R® Practitioner

 

Forma szkolenia: otwarte (Warszawa) lub zamknięte na terenie całej Polski
Czas trwania szkolenia: 2 dni / 16 godzin
W cenie szkolenia:
 • szkolenie przeprowadzone przez akredytowanego trenera
 • materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe i obiad
 • egzamin
 • certyfikat, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Cena netto / 1 osoba: 2300 zł
prezentacja

ZAPYTAJ O SZKOLENIE

Przewiń do góry